Edvardas Gudavičius – Lietuvos istorija. I tomas. Nuo seniausių laikų iki 1569 – 1999

Metai: 1999
Autorius: Edvardas Gudavičius
Kategorija: Istorija

Žymaus istoriko prof. E.Gudavičiaus veikale nauji faktai, drąsios, originalios įžvalgos bei jų interpretacijos. Šiuolaikio mokslo metodų taikymas leido autoriui tautos ir valstybės atsiradimą bei plėtotę darniai įkomponuoti į Europos ir pasaulio valstybių raidą, parodyti įvykių ir sprendimų neišvengiamumą, blaiviu žvilgsniu įvertinti pasiekimus ir nesėkmes.